laufenn-service-label-kv-text

EU:S DÄCKMÄRKNING

Information om EU-förordningen

EU införde ett nytt märkningssystem för däck som trädde i kraft 1 maj 2021.

Däckmärkning

EU:s däckmärkning ger kunderna viktig information om däck, inklusive viktiga uppgifter om prestanda, energieffektivitet och miljövänlighet.

EU:s däckmärkningsförordning

EU:s märkningssystem för däck är en standard som förser kunderna med användbar information så att de kan undersöka och jämföra däck innan de tar ett köpbeslut. Laufenn uppnår sitt mål att göra kundernas nöjda och samtidigt värna om miljön genom miljövänliga, energibesparande produkter med hög prestanda.

Den obligatoriska märkningen innebär att däcktillverkarna måste redovisa bränsleeffektivitet, betyg för våtgrepp och utvändig bullernivå för C1-, C2- och C3-däck (d.v.s. däck som huvudsakligen monteras på personbilar samt lätta och tunga fordon).

Tidigare har bristen på tillförlitlig och jämförbar information om däckens prestanda gjort det svårt för konsumenterna att ta hänsyn till dessa faktorer i sitt köpbeslut, särskilt när de byter ut en uppsättning begagnade däck. Från och med den 1 november 2012 ska uppgifter om däckens prestanda visas på försäljningsstället och i all reklam som innehåller teknisk information t.ex. i kataloger, broschyrer och webbaserad marknadsföring.

I och med EU-förordning 2020/740, som gäller från och med den 1 maj 2021, har etiketten uppdaterats med ny design. Målet med detta är att driva förändring och leda marknaden i en ny riktning mot en ännu högre standard för bränsleeffektiva, säkra och tysta däck.

Satsningen har banat väg för konkurrens om däckens prestanda och pris, vilket i sin tur stimulerar investeringar i forskning och utveckling. (Källa: EU-kommissionen)

Produktdatablad

Delegerad förordning (EU) 2020/740

Tillverkare Laufenn
Mönster G fit 4S
Artikelnummer 1027521
Dimension 195/65R15
Lastindex 91
Hastighetssymbol H
Bränsleeffektivitet C
Våtgrepp B
Externt buller B
Externt buller (dB) 72dB
Snögrepp (3PMSF) Yes
Isgrepp No
Datum för tillverkningsstart 41/20
Slutdatum för tillverkning -
Ladda version SL
Tilläggsinformation

Nytt system för identifiering av däcktyp

1. QR-kod

QR-koden ger åtkomst till EU:s produktdatabas EPREL. Där får kunderna tillgång till det mer detaljerade produktdatabladet.

2. Artikelnummer

Artikelnumret möjliggör tydlig identifiering av en produkt.

Kriterier för märkningen

EU:s system för däckmärkning uppfylls genom följande kriterier:

1. Bränsleeffektivitet

Bränsleeffektiviteten mäts genom att undersöka däckens rullmotstånd. Rullmotstånd är det motstånd som uppstår när ett runt föremål, t.ex. en boll eller ett däck, rullar på en plan yta i en rak linje med jämn hastighet. Rullmotstånd orsakas främst av deformation av föremålet (däcket) och/eller underlaget, eller båda.

Ytterligare faktorer som bidrar är hjulradien, hastighet, väggrepp och friktion mellan kontaktytorna. Mycket beror på hjulet eller däckets material, samt typen av underlag.

Rullmotstånd PCR (C1) LTR (C2) TBR (C3)
A RRC ≤ 6,5 RRC ≤ 5,5 RRC ≤ 4,0
B 6,6 ≤ RRC ≤ 7,7 5,6 ≤ RRC ≤ 6,7 4,1 ≤ RRC ≤ 5,0
C 7,8 ≤ RRC ≤ 9,0 6,8 ≤ RRC ≤ 8,0 5,1 ≤ RRC ≤ 6,0
D 9,1 ≤ RRC ≤ 10,5 8,1 ≤ RRC ≤ 9,0 6,1 ≤ RRC ≤ 7,0
E RRC ≥ 10,6 RRC ≥ 9,1 RRC ≥ 7,1
Totalt fem klasser: E (minst effektiv) till A (mest effektiv)

Resultaten varierar mellan olika fordon och körförhållanden, men skillnaden mellan en uppsättning E- och A-klassade däck kan vara en minskad bränsleförbrukning på upp till 7,5 %, och ännu mer när det gäller lastbilar.

Eco-driving kan minska bränsleförbrukningen avsevärt. Däcktrycket måste kontrolleras regelbundet för att optimera bränsleförbrukningen. Ta alltid hänsyn till bromssträckan.

2. Våtgrepp

Våtgrepp anger hur bra däcken kan bromsa in på våta underlag och värdet påverkar hur säkert fordonet är. Däck med lågt rullmotstånd har hög bränsleeffektivitet men kan ha säkerhetsproblem. Orsaken är att däck med lågt rullmotstånd har sämre grepp vid inbromsning på vått väglag. Därför kräver Europeiska rådet att däckföretagen ska tillhandahålla information om däckens grepp vid inbromsning på våta vägar.

Våtgrepp PCR (C1) LTR (C2) TBR (C3)
A 1,55 ≤ G 1,40 ≤ G 1,25 ≤ G
B 1,40 ≤ G ≤ 1,54 1,25 ≤ G ≤ 1,39 1,10 ≤ G ≤ 1,24
C 1,25 ≤ G ≤ 1,39 1,10 ≤ G ≤ 1,24 0,95 ≤ G ≤ 1,09
D 1,10 ≤ G ≤ 1,24 0,95 ≤ G ≤ 1,09 0,80 ≤ G ≤ 0,94
E G ≤ 1,09 G ≤ 0,94 0,65 ≤ G ≤ 0,79
Totalt fem klasser: E (längst bromssträcka) till A (kortast bromssträcka)

Resultaten varierar mellan olika fordon och körförhållanden, men vid full inbromsning kan skillnaden mellan en uppsättning med fyra identiska klass E- respektive klass A-däck vara upp till 30 % kortare bromssträcka (ett exempel: för en vanlig personbil som kör i 80 km/h innebär detta upp till 18 m kortare bromssträcka).

Däcktrycket måste kontrolleras regelbundet för att optimera våtgreppet. Ta alltid hänsyn till bromssträckan.

3. Bullernivå

Externa bullernivåer mäts i Decibel (dB) och påvisas av de tre nivåerna (A-B-C)

Förutom specifikationen av ljudnivån i decibel (dB) visar symboler om däckets externa rullningsljud överstiger gränsvärdet för europeiska bestämmelser (C = däck med högre ljudnivå), om det ligger upp till 3 dB under det framtida gränsvärdet (B = genomsnittlig ljudnivå) eller om det ligger mer än 3 dB under det framtida gränsvärdet (A = däck med låg ljudnivå).

N : Bullernivå (dB) / LV : Gränsvärden

4. Vinteregenskaper

Om produkten är godkänd för användning på vinterväglag, märks den med en symbol för snögrepp på EU-däckmärkningens etikett. För personbilsdäck (C1) som lämpar sig för nordiska vintrar finns även en symbol för isgrepp.

Observera :

Dubbdäck är ej inkluderade, men dubbdäck som säljs odubbade är inkluderade.