G FIT EQ+

Sommardäck med ultrahög prestanda

Sommardäck med ultrahög prestanda som innehar kraftigt förbättrad våtbromsning och köregenskaper.

Vått, Torr, Hållfasthet

Funktioner

 • Ännu mer överlägsen våthantering och bromsning än föregångaren
 • Skapar en miljövänlig och bekväm körupplevelse
 • Tyst och mjuk körning på alla vägförhållanden
 • Imponerande styrka på slitbanan och bättre bränsleeffektivitet
G FIT EQ+

PDF download

Prestanda

Avsedd som generell riktlinje för jämförelse av de interna produkterna inom Laufenn.

Våt

G FIT EQ + är designad för smarta förare som siktar efter optimal prestanda under sommaren.

Våt, Bromsning, Hantering

Funktioner

 • Ännu mer överlägsen våthantering och bromsning än föregångaren
 • Skapar en miljövänlig och bekväm körupplevelse
 • Tyst och mjuk körning på alla vägförhållanden
 • Imponerande styrka på slitbanan och bättre bränsleeffektivitet
G FIT EQ+
 • Spår designade för överlägsen dränering
 • Inre skulderspår
 • Mittsajpning
 • 2:a generationen Laufenn kiselförening
Spår designade för överlägsen dränering
Den parallella spårkonstruktionen förbättrar vattendräneringen och förmågan gällande väggrepp, vilket förbättrar styrstabiliteten för god hantering på våta vägar.
Inre skulderspår
De asymmetriska mönstrerna i designen av insidan förbättrar hanteringsprestandan på våta vägar och kurvstabiliteten.
Mittsajpning
Mittsajpning ger snabbare vattendränering, vilket förbättrar den totala prestandan.
2:a generationen Laufenn kiselförening
Den andra generationens Laufenn-kiselförening förbättrar våtprestandan utan att offra annan prestanda.

Köregenskap och kurvtagning

G FIT EQ + hjälper förarna att njuta av en bekväm och tyst körning genom optimerad teknik.

Köregenskap, Buller

Funktioner

 • Ännu mer överlägsen våthantering och bromsning än föregångaren
 • Skapar en miljövänlig och bekväm körupplevelse
 • Tyst och mjuk körning på alla vägförhållanden
 • Imponerande styrka på slitbanan och bättre bränsleeffektivitet
G FIT EQ+
 • Asymmetrisk mönsterdesign
 • Styrstag
 • Optimerad design för styvhetsdistribution
 • Designad skulderspår
Asymmetrisk mönsterdesign
Avsaknaden av skulderspår samt det designade mönstret förstärker den yttre blockstyvheten, vilket i sin tur ökar kurvstabiliteten.
Halv-djupa sidospår
De skilda spårdjupen förstärker blockstyvheten såväl insides som utsides, vilket leder till förbättrad kurvtagning och stabilitet i körningen.
Styrstag
Styrstag som kopplar samman axelblocken förstärker slitbanans styvhet för maximal kurvtagningsgrepp och minimerad oregelbunden slitage.
txt_tier4_detail_02_01
Optimerad design för styvhetsdistribution
En optimerad konstruktion med tre växlande hårdhetsdistribution av slitbaneblocken. Garanterar minimal vibration och buller samt förbättrad körkomfort.
txt_tier4_detail_03_01
Designad skulderspår
Optimerat skulderspårsdjup garanterar förbättrad körprestanda och en jämnare samt bekvämare körning.

Hållfasthet

G FIT EQ + ger säker körning, från början till slut, med lång livslängd.

Livslängd, Hantering

Funktioner

 • Ännu mer överlägsen våthantering och bromsning än föregångaren
 • Skapar en miljövänlig och bekväm körupplevelse
 • Tyst och mjuk körning på alla vägförhållanden
 • Imponerande styrka på slitbanan och bättre bränsleeffektivitet
G FIT EQ+
 • Förstärkningar för bälteskanten
 • Specielt gummilager
 • Lång körsträcka och jämn slitbana
Förstärkningar för bälteskanten
En design med vikt förstärkning för bälteskanten är inbyggd i däckens två slitbanor för att förbättra köregenskapernas prestanda vid kraftig acceleration.
txt_tier3_detail_01_01
Specielt gummilager
Slitbanemönstret och den speciella gummikonstruktionen minimerar rotationsmotståndet och maximerar bränsleeffektiviteten.
Lång körsträcka och jämn slitbana
En optimerad däckprofil som är designad av en avancerad datorsimulering och förbättrar bromsprestanda och slitage genom att jämnt fördela vikten över däckets kontaktyta.
txt_tier3_detail_04_01

Däckstruktur

G FIT EQ + använder ny teknik för premiumfordon, konstruerad för en exceptionell kontroll och en tyst samt bekväm körupplevelse.

G FIT EQ+
 • 2:a generationen Laufenn kiselförening
 • Breda 2 stålbälten
 • Däckfotsvajer med hög hårdhet
 • Lager skarvlöst nylonskydd
 • Design för jämviktslinje på stommen
 • Stark däckfotsvajer med enskild sträng
2:a generationen Laufenn kiselförening
Förbättrar våtprestandan.
Breda 2 stålbälten
Säkerställer optimal slidstyrka för förbättrad hantering.
Däckfotsvajer med hög hårdhet
Förbättrad prestanda och styrrespons.
Lager skarvlöst nylonskydd
Maximerar däckens kontakt med vägen för förbättrad hantering och slitbanans livslängd (beror på storlek).
Design för jämviktslinje på stommen
Minimerar däckets deformation och ger större sidoväggsstyvhet.
Stark däckfotsvajer med enskild sträng
Förbättrad enhetlighet av däckfotsvajern.

Tillgängliga dimensioner

Dimension Hastighets- och
belastningsindex (SI LI)
Märkning
Bränsleeffektivitet (RR) Våtgrepp Bullernivå (dB)
185/55R14 80H D B B(70)

Service

 • Däckguide
 • DäckstrukturLearn more
 • DäcksidaLearn more
 • Storlekar och egenskaperLearn more
 • Last och hastighetLearn more
 • Vårdguide
 • DäcktryckLearn more
 • UnderhållLearn more
 • RotationLearn more
 • BalansLearn more
 •  
 • HjulinriktningLearn more
 • ByteLearn more

Däckguide

 • Däckstruktur
 • Däcksida
 • Storlekar och egenskaper
 • Last och hastighet

Däckstruktur

Stomme, slitbana, bälten, däcksida, skuldra och andra komponenter ansluts strukturellt i ett vetenskapligt utformat däck.

Slitbana (delen som är i direkt kontakt med vägytan)

Slitbanan består av ett tjockt gummilager som kommer i direkt kontakt med vägytan. Den är mycket stöt- och rivtålig, vilket skyddar bältet och klinchen inuti däcket. Dessutom ger starka inre skyddsfunktioner längre livslängd för däcket.

Däckskuldra

Ligger mellan slitbanan och däcksidan och är däckets tjockaste del. Det är med tanke på detta som skuldran har utformats för att snabbt och enkelt sprida värmen som byggs upp inuti däcket vid körning.

Däcksida

Ligger mellan däckets skuldra och lager och skyddar stommen samt ger en mer bekväm körupplevelse tack vare sin flexibilitet. Information om däcktyp, dimension, struktur, mönster, tillverkare, varumärke och andra detaljer står på däcksidan.

Klinchen

Klinchen går runt bältets ände och är den enda kontakten mot fälgen. Den består av två delar; klinchvajer och klinchfyllnad. Fälgen är konstruerad så att däcket inte ska lossna om lufttrycket plötsligt minskar vid körning.

Stomme

Stommen är däckets viktigaste del. Den absorberar däckets interna lufttryck, vikt och stötar.

Bälte (lagren mellan slitbana och stomme)

Bältet är ett kordlager som ligger mellan slitbanan och stommen i däcket för att skydda stommen. Det absorberar externa stötar och förhindrar att slitbanan skadas eller kommer i direkt kontakt med stommen. Samtidigt hindrar bältet att gummilagret och stommen separeras. Bältet är ett förstärkningslager som ligger i omkretsen mellan slitbanan och stommen i radialdäck.

Innerlinen

Innerlinen ersätter innerslangen och består av ett lufttätt gummilager. Gummilagret består vanligtvis av butyl, syntetgummi elle polyisoprentyp. Innerlinens syfte är att behålla lufttrycket i däcket.

Däcksida

Däcksidan skyddar stommen på insidan och ger en bekväm körupplevelse tack vare dess flexibilitet i kurvor. Information om däcktyp, dimension, struktur, mönster, tillverkare, varumärke och andra detaljer står på sidoväggen.

DOT (Department of Transportation)


Däckdimension

Märkningen för däckdimensioner är olika beroende på fordonstyp, men består främst av symboler och siffror som anger däckbredd, profil, diameter, lastindex och hastighetssymbolen. Dessa anger däckets prestanda.

Säkerhetsvarning

Anger viktig information om användning av däcket.

Ursprungsplats

Anger regionen där däcket har tillverkats.

Dimensioner och egenskaper

Valkriterierna för däcken beror på vilken sorts fordon du äger och din körstil. För den bästa möjliga körupplevelsen är det viktigt att hålla dessa faktorer i åtanke när du väljer Laufenn-däck.

Däckbredd

Avstånd (mm) i en rak linje mellan sidoväggarnas fäste i fälgen, med standardlufttryck och utan last.

Däckhöjd

Halva avståndet mellan däckets yttre diameter och fälgens diameter.

Förhållande

Kvoten mellan däckbredden och däckhöjden.
*Förhållande = (höjd)/(bredd) X 100

Fälgdiameter

Avståndet mellan fälgbasen som är i kontakt med kantflänsen (nästan identisk med däckets innerdiameter).

Däckets ytterdiameter

Den yttre diametern för däckets fäste till fälgen med standardlufttryck och utan last.

Last och hastighet

Symbolen som visar ett däcks prestandanivå består av två delar: däckprestandan markeras med symbolerna lastningsindex (LI) och hastighetssymbol (SS). LI anger maxlasten som ett däck kan bära och SS anger däckets maxhastighet.

Lastindex

Lastindex är en sifferkod som anger maxlasten för varje däck. Till exempel, om lastindex är 100 innebär detta att ett däck kan bära en last upp till 800 kg.

Hastighetssymbol

Hastighetssymbolen anger maxhastigheten vid vilken vikten som anges av tillverkaren (med undantag av vikt när hastigheten är lika med eller över 210 km/h) kan stödjas av däcket.

Skötselguide

 • Däcktryck
 • Underhåll
 • Rotering
 • Balans
 • Hjulinställning
 • Däckbyte

Däcktryck

Däckets luftryck är direkt relaterat till säkerheten. Därför måste lufttrycket kontrolleras regelbundet. Korrekt underhåll kan förlänga däckens livslängd. Läs mer om däcktryck och hur du kontrollerar lufttrycket i däcken.

Varför rätt däcktryck är viktigt

- Optimalt lufttryck är viktigt för säkerhet, körprestanda, däcklivslängd och bränslekostnad.
- Däck kan förlora upp till 0,1 bar i månaden. Därför är det viktigt att kontrollera alla däck, även reservdäcket, minst en gång i månaden eller före en lång resa.

Rekommenderat intervall

Däcktrycket bör kontrolleras minst en gång varje månad.

Kontrollera optimalt lufttryck

Laufenn rekommenderar att du kontrollerar lufttrycket i däcken minst en gång i månaden.
Det optimala lufttrycket för ditt däck återfinns på bildörrens insida, innanför bränslelocket eller i bilens bruksanvisning (klistermärket kan befinna sig på olika platser beroende på land).
JÄMFÖR INTE lufttrycket med maxtrycket på däckets insida.

Så här kontrollerar du lufttrycket

1. Köp en certifierad lufttrycksmätare eller kör bilen till en servicestation (eller bensinstation).
2. Däcken måste kontrolleras i "kallt" tillstånd (minst tre timmar efter körning).
3. Sätt in mätaren i ventilen.
4. Jämför den uppmätta lufttrycksnivån med nivån på bildörren.

- Om det uppmätta värdet är högre ska du släppa ut luft tills värdet är samma som på bildörren.
- Om det uppmätta värdet är lägre ska du fylla på mer luft tills värdet är samma som på bildörren.

Underhåll

Däckslitage påverkar förarens säkerhet och fordonets prestanda. Det är viktigt att föraren vet hur man kontrollerar om däcket är slitet.

Därför är det viktigt att kontrollera däckslitage

Ju djupare mönster på slitbanan desto bättre väggrepp. Du kan förebygga oförutsedda olyckor genom att regelbundet kontrollera om däcket är slitet.

Rekommenderat intervall mellan kontroller

Laufenn rekommenderar att du kontrollerar lufttrycket i däcken minst en gång i månaden. Kontrollera en extra gång före en lång resa.

Kontrollera mönsterdjupet med en mönsterdjupsmätare

Du kan kontrollera mönsterdjupet med en mönsterdjupsmätare eller genom att kontrollera mönsterdjupsindikatorn på sidan av däcket. För optimal säkerhet och prestanda ska däck bytas när mönsterdjupet är mindre än 3 mm på sommaren och 5 mm på vintern.

Rotering

Att byta plats på fram- och bakdäck (rotering) förebygger ojämnt slitage så att dina däck håller längre. Läs mer om hur viktigt det är att rotera däcken samt hur man gör.

Därför är det viktigt att rotera däcken

Regelbunden rotering av däcken förlänger deras livslängd och höjer deras prestanda. Använd nedanstående rotationsmetod, så sparar du pengar och får säker körning.

När ska däcken roteras

Det är i allmänhet bästa att rotera däcken efter sex månader eller 10 000 km. Genom att flytta däcken till en annan position slits de jämnare och varar längre.

Balans

Däckbalansen måste kontrolleras om oväntade vibrationer eller ljud kommer från ett däck. Läs mer om vikten av däckbalans och när däckbalansen ska kontrolleras, vilket är en förutsättning för en bekväm körupplevelse.

Därför är däckbalansen viktig

Däckbalansering är en process där du kompenserar för däcket och hjulets vikt efter montering. Om däcket inte är korrekt balanserat ökar vibrationerna, vilket sliter på ditt fordon.

Så ofta bör du kontrollera däckbalansen

Om du märker en vibration från ett däck ska du besöka en verkstad. De kan fästa en balansvikt på hjulets insida eller utsida som motverkar centrifugalkrafterna som påverkar de tunga delarna när hjulet snurrar.

Så här balanserar du däcket och hjulet

En balansvikt kan användas när en viss punkt är lättare eller tyngre än den borde, vilket balanserar däcken och hjulen.

Hjulinställning

För att förebygga vibration, sladd, buller och slitage är det viktigt att kontrollera hjulinställning på bilen. Läs mer om hjulinställning och hur du inspekterar den.

Därför är hjulinställningen viktig

Syftet med hjulinställningen är att justera hjulets funktion vid körning. Om hjulet är felaktigt riktat håller däcket kortare tid och bilens prestanda och bränsleeffektivitet försämras.

När ska du kontrollera hjulinställningen

Laufenn rekommenderar att du kontrollerar hjulinställningen varje år eller för varje 20 000 km. Den här kontrollen är obligatorisk.

- efter en bilolycka.
- efter ett däckbyte.
- när axeln är ojämnt sliten.
- när ratten är ostadig och/eller vibrerar
- när det är obekvämt att köra eller bränsleeffektiviteten försämras

Däckbyte

För säker och behaglig körning är det viktigt att alla förare vet när och hur däcken ska bytas.

Därför är det viktigt att byta däck

Regelbundna däckbyten är avgörande för förarens säkerhet, samt påverkar fordonets hållfasthet och prestanda.

Så ofta ska däcken bytas

- Om däcket är mycket slitet.
- Om däcket inte kan repareras på grund av punktering eller annan skada.

Så här byter du däck

Om däck och/eller fälg skadas rekommenderar vi att du vänder dig till en fackmekaniker. Däckbyte bör endast utföras av en utbildad och erfaren tekniker.

Tips för däckbyte

- Det är bäst att byta båda däck på samma axel samtidigt.
- Om du endast byter ett däck kan fordonet komma i obalans.