laufenn-service-label-kv-text

EU-bandenlabel

Informatie over de EU-verordening

De EU heeft een nieuwe etiketteringsregeling voor banden ingevoerd die op 1 mei 2021 in werking is getreden.

Etikettering van banden

Het EU-systeem voor bandenetikettering biedt klanten waardevolle informatie over banden, waaronder belangrijke gegevens over prestaties, brandstofefficiëntie en milieuvriendelijkheid.

EU-verordening inzake de etikettering van banden

Het EU-etiketteringsysteem voor banden is een norm die klanten nuttige informatie verschaft zodat zij de eigenschappen van banden kunnen controleren alvorens tot aankoop over te gaan. Hankook bereikt haar doel om klanten tevreden te stellen en het milieu te beschermen met milieuvriendelijke, brandstofbesparende en high-performance producten.

Krachtens de verordeningen moeten bandenfabrikanten voor C1-, C2- en C3-banden (d.w.z. banden die voornamelijk op personenauto's en lichte en zware bedrijfsvoertuigen worden gemonteerd) de brandstofefficiëntie, de grip op nat wegdek en de rolgeluidemissies opgeven.

In het verleden maakte een gebrek aan betrouwbare en vergelijkbare informatie over de prestaties van banden het voor consumenten moeilijk om bij hun aankoopbeslissing rekening te houden met deze elementen, met name bij de vervanging van een gebruikte set banden. Vanaf 1 november 2012 werden de prestatiegegevens van de band weergegeven in het verkooppunt en in al het technisch reclamemateriaal, zoals catalogi, folders en webmarketing.

Met de EU-verordening 2020/740, die op 1 mei 2021 in werking treedt, wordt een nieuw logo geïntroduceerd. Het doel was een markttransformatie teweeg te brengen naar een brandstofefficiëntere, veiligere en geluidsarmere band, die verder gaat dan de reeds bereikte normen.

Het heeft de weg vrijgemaakt voor concurrentie op het gebied van bandenprestaties en prijs, wat op zijn beurt investeringen in onderzoek en ontwikkeling stimuleert. (Bron: Europese Commissie)

Productinformatieblad

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/740

Naam van de leverancier of het handelsmerk Laufenn
Handelsnaam of handelsbenaming G fit 4S
Identificatie van het bandentype 1027521
Maataanduiding 195/65R15
Beladingsindex 91
Snelheidsymbool H
Brandstofefficiëntieklasse C
Klasse grip op nat wegdek B
Rolgeluidemissieklasse B
Rolgeluidemissiewaarde 72dB
Band voor gebruik bij hevige sneeuwvalcondities Yes
Band met grip op ijs No
Begindatum van de productie 41/20
Einddatum van de productie -
Beladingsindex SL
Aanvullende informatie

Nieuw bandenidentificatiesysteem:

1. QR-code

De QR-code geeft toegang tot de EPREL-productendatabank van de EU, waar klanten het meer gedetailleerde productinformatieblad kunnen raadplegen.

2. Bandentypeaanduiding

De identificatiecode van het bandentype maakt een duidelijke identificatie van een product mogelijk.

Criteria etikettering

Het EU-systeem voor de etikettering van banden wordt uitgevoerd aan de hand van de volgende criteria:

1. Brandstofefficiëntie

Brandstofefficiëntie wordt gemeten aan de hand van de rolweerstand (RR) van banden. De rolweerstand is de weerstand die optreedt wanneer een rond voorwerp zoals een bal of een band over een vlak oppervlak rolt in een rechtlijnige beweging met constante snelheid. Het wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de vervorming van het voorwerp, de vervorming van het oppervlak, of beide.

Andere factoren die een rol spelen zijn de wielradius, de voorwaartse snelheid, de adhesie van het oppervlak en het relatieve microglijden tussen de contactoppervlakken. Het hangt sterk af van het materiaal van het wiel, de band en het soort ondergrond.

Rolweerstand PCR (C1) LTR (C2) TBR (C3)
A RRC ≤ 6,5 RRC ≤ 5,5 RRC ≤ 4,0
B 6,6 ≤ RRC ≤ 7,7 5,6 ≤ RRC ≤ 6,7 4,1 ≤ RRC ≤ 5,0
C 7,8 ≤ RRC ≤ 9,0 6,8 ≤ RRC ≤ 8,0 5,1 ≤ RRC ≤ 6,0
D 9,1 ≤ RRC ≤ 10,5 8,1 ≤ RRC ≤ 9,0 6,1 ≤ RRC ≤ 7,0
E RRC ≥ 10,6 RRC ≥ 9,1 RRC ≥ 7,1
Vijf klassen van E (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt)

De effecten kunnen variëren naargelang het voertuig en de rijomstandigheden, maar het verschil tussen een E-klasse en een A-klasse voor een volledige set banden kan het brandstofverbruik met maximaal 7,5% reduceren, en zelfs nog meer bij vrachtwagens.

Milieubewust rijden kan het brandstofverbruik aanzienlijk verlagen. Om de brandstofefficiëntie te optimaliseren, moet de bandenspanning regelmatig worden gecontroleerd. De remafstanden moeten altijd in acht worden genomen.

2. Grip op nat wegdek

Grip op nat wegdek geeft de remprestaties van banden op nat wegdek aan en houdt verband met de veiligheidsprestaties van voertuigen. Banden met een lage rolweerstand hebben een hoge brandstofefficiëntie, maar kunnen veiligheidsproblemen opleveren. Banden met een lage rolweerstand hebben namelijk minder grip wanneer de wegen nat zijn. Dienovereenkomstig, verplicht de Europese Raad bandenfabrikanten informatie te verstrekken over de grip van banden bij het remmen op nat wegdek.

Grip op nat
wegdek
PCR (C1) LTR (C2) TBR (C3)
A 1,55 ≤ G 1,40 ≤ G 1,25 ≤ G
B 1,40 ≤ G ≤ 1,54 1,25 ≤ G ≤ 1,39 1,10 ≤ G ≤ 1,24
C 1,25 ≤ G ≤ 1,39 1,10 ≤ G ≤ 1,24 0,95 ≤ G ≤ 1,09
D 1,10 ≤ G ≤ 1,24 0,95 ≤ G ≤ 1,09 0,80 ≤ G ≤ 0,94
E G ≤ 1,09 G ≤ 0,94 0,65 ≤ G ≤ 0,79
Vijf klassen van E (langste remweg) tot A (kortste remweg)

De effecten kunnen per voertuig en rijomstandigheden verschillen, maar bij voluit remmen kan het verschil tussen een E-klasse en een A-klasse voor een set van vier identieke banden tot 30% kortere remweg zijn (voor een typische personenauto die met een snelheid van 80 km/u rijdt, kan dit bijvoorbeeld tot 18 m kortere remweg zijn).

Om de grip op nat wegdek te optimaliseren, moet de bandenspanning regelmatig worden gecontroleerd. De remafstanden moeten altijd in acht worden genomen.

3. Rolgeluidemissie

De rolgeluidemissie wordt gemeten in decibel (dB) en worden aangegeven in drie categorieën (A-B-C).

Naast de vermelding van het geluidsniveau in decibel (dB) geeft een pictogram aan of de rolgeluidprestatie van de band boven de Europese verplichte grenswaarde ligt (C = lawaaiiger band), tot 3 dB onder de toekomstige grenswaarde (B = gemiddeld geluidsniveau) of meer dan 3 dB onder de toekomstige grenswaarde (A = geluidsarme band).

N : Geluidsniveau (dB) / LV : Grenswaarden

4. Winterkenmerken

Als een product de eigenschappen heeft om in winterse omstandigheden te worden gebruikt, wordt een pictogram voor grip op sneeuw toegevoegd aan de EU-etiketsticker. Bij Nordic PCR (C1) banden kan een ijsgrip-logo worden toegevoegd.

Let op :

Spijkerbanden krijgen geen bandenetiket. Banden die met spijkers kunnen worden uitgerust krijgen wel een bandenetiket.