privacy_policy
Privacybeleid
Privacyverklaring
				
				Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website www.laufenn.com/nl en uw belangstelling voor ons bedrijf. Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens uitermate belangrijk. Persoonsgegevens zijn gegevens die persoonlijke of zakelijke details van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon bevatten. Daartoe behoren bijv. de officiële naam, het adres, het telefoonnummer en de geboortedatum, maar ook andere gegevens die betrekking op een bepaalde persoon kunnen hebben.
				
				Omdat persoonlijke gegevens wettelijk extra bescherming genieten, worden ze bij ons alleen verzameld indien dit nodig is voor de beschikbaarheid van onze website en het uitvoeren van de diensten. Hieronder leggen wij uit welke persoonsgerelateerde informatie wij gedurende uw bezoek aan onze website verzamelen en hoe deze door ons wordt gebruikt.
				Onze privacyverklaring voldoet aan de wettelijke bepalingen, in het bijzonder die van de Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) (Duitse Wet op de Bescherming van de Privacy), de Telemediengesetzes (TMG) (Duitse Telecommunicatiewet) en de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend vergaren, verwerken en opslaan, indien dit voor de functionele beschikbaarheid van deze website en onze inhoud en diensten noodzakelijk is, evenals voor de verwerking van aanvragen of eventueel de afhandeling van bestellingen/overeenkomsten, echter alleen indien hiervoor een gerede belangstelling in de zin van art. 6 lid 1 pag. 1 letter f van de AVG of ander toestemmingsverklaring bestaat. Alleen wanneer u hiermee vooraf specifiek heeft ingestemd, worden uw gegevens ook voor andere, bij uw toestemming nauwkeurig omschreven doelen, bijvoorbeeld voor het verzenden van reclame via een nieuwsbrief gebruikt.
				
				■ Verantwoordelijk in de zin van art. 4 lid 7 van de AVG
				
				Verantwoordelijk in de zin van de AVG en andere nationale privacywetten binnen de lidstaten evenals andere privacybepalingen is: 

				Hankook Tire Europe GmbH
				
				Siemensstraße 14
				
				D-63263 Neu-IsenburgX1741545
				 
				E-mail:info@hankooktire.nl
				
				Fax:+31 (0) 23 5 54 15 60
				
				■ Naam en adres van de functionaris privacybescherming 
					
				Naam: Seong Ik Cheon
				Adres: Siemensstraße 14, D-63263 Neu-Isenburg
				E-mail: eudpo@hankooktire.com

				■ Beschikbaarheid van de website en het opstellen van logbestanden
				Iedere keer wanneer onze website wordt geopend, registreert ons systeem geautomatiseerde gegevens en informatie van het computersysteem waarmee toegang tot de website wordt verkregen. Daarbij worden de onderstaande gegevens verzameld:
				Omvang van de verwerking van de gegevens
				
				(1)	Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
				(2)	Het besturingssysteem van het apparaat
				(3)	De internetprovider van het apparaat
				(4)	Het IP-adres van het apparaat
				(5)	Datum en tijd van de toegang
				(6)	Websites, via wiens systeem de gebruiker op onze website terecht is gekomen (referrer-tracking) 
				(7)	Websites, die door het systeem van de gebruiker via onze website werden geopend (exit-link-tracking)
				Deze gegevens worden in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens in combinatie met persoonlijke gegevens van een concrete gebruiker worden niet opgeslagen, zodat dus geen identificatie van afzonderlijke bezoekers aan de site plaatsvindt. ..

				-	Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens
				Art. 6 lid 1 letter f van de AVG. Ons geoorloofde belang bestaat eruit, dat wij kunnen garanderen dat de onderstaand beschreven doelstellingen worden gerealiseerd.
				
				-	Doel van de gegevensverwerking
				Het inloggen gebeurt om de compatibiliteit met onze website in principe voor alle bezoekers te behouden, ter bestrijding van misdrijven en om storingen te verhelpen. Daarvoor moeten de technische gegevens van de computer waarmee wordt ingelogd bekend zijn, om zo snel mogelijk op weergavefouten, ingrepen in onze IT-systemen en/of storingen van onze website te kunnen reageren. Tevens dienen deze gegevens ter verbetering van de website en ter garantie van de algemene veiligheid van onze informatietechnische systemen.  
				
				-	Opslagduur
				De voornoemde technische gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn om compatibiliteit van de website voor alle bezoekers te garanderen, echter uiterlijk 3 maanden na het openen van onze website.
				
				-	Mogelijkheid tot herroeping en opheffing
				De mogelijkheden tot herroeping en het opheffen zijn afhankelijk van de in deze privacyverklaring aangegeven algemene regels in verband met het herroepingsrecht en aanspraak om deze gegevens te verwijderen conform de privacywetgeving.  
				
				■ Bijzondere functies van onze website
				
				Onze website bevat verschillende functies. Voor het gebruik ervan verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens en slaan deze op. Onderstaand leggen wij uit wat er met deze gegevens gebeurt:
				
				Contactformulier(en):
				
				-	Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens
				De door u in ons contactformulier ingevulde gegevens.
				
				-	Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens
				Art. 6 lid 1 letter a van de AVG.
				
				-	Doel van de gegevensverwerking
				De via ons contactformulier c.q. via onze contactformulieren ontvangen gegevens zullen wij alleen voor de bewerking van concrete contactaanvragen gebruiken die ons middels het contactformulier bereiken.
				
				-	Opslagduur
				Na de bewerking van uw aanvraag worden de verzamelde gegevens onmiddellijke verwijderd, tenminste indien daarvoor geen wettelijke bewaartermijnen gelden.
				
				-	Mogelijkheid tot herroeping en opheffing
				De mogelijkheden tot herroeping en het opheffen zijn afhankelijk van de in deze privacyverklaring aangegeven algemene regels in verband met het herroepingsrecht en aanspraak om deze gegevens te verwijderen conform de privacywetgeving.
				
				■ Statistische analyse van de bezoeken aan deze website - webtrackers
				
				Bij het openen van deze website of afzonderlijke bestanden op de website verzamelen, verwerken en slaan wij de onderstaande gegevens op: IP-adres, website van waaruit het bestand werd geopend, naam van het bestand, de datum en tijd waarop het werd geopend, overgedragen hoeveelheid gegevens en melding over het succes van het verloop (zogeheten web-log). Deze toegangsgegevens gebruiken wij uitsluitend in niet gepersonaliseerde vorm voor een permanente verbetering van ons internetaanbod en voor statistische doeleinden.
				Voor een analyse van de bezoeken aan deze website maken wij bovendien nog gebruik van de onderstaande webtrackers:


				Google-Analytics
				
				-	Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens
				Op onze site maken wij gebruik van de webtracking-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 Mountain View, USA (hierna: Google-Analytics). In het kader van webtracking gebruikt Google-Analytics cookies, die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van het gebruik van de website en uw surfgedrag mogelijk is (het zogenaamde tracken [volgen]). Wij voeren deze analyse op basis van de tracking-services van Google-Analytics uit om ons internetaanbod voortdurend te verbeteren en beter beschikbaar te maken. In verband met het gebruik van onze website worden daarbij gegevens, zoals met name uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten aan servers van Google LLC overgedragen en buiten de Europese Unie, bijv. in de USA verwerkt en opgeslagen.
				De EU-commissie heeft vastgesteld dat in de USA een passend privacybeschermingsniveau kan bestaan, als de gegevensverwerkende bedrijven overeenkomstig de US-EU-Privacy-Shield-overeenkomst werken en de export van gegevens naar de USA langs deze weg op toegestane wijze wordt vormgegeven. Door het activeren van de IP-anonimisering binnen de Google Analytics Tracking Code van deze website, wordt uw IP-adres door Google-Analytics eerst geanonimiseerd voordat het wordt overgedragen. Deze website maakt gebruik van een Google Analytics Tracking Code, de met de operator gat._anonymizeIp(); werd uitgebreid, om alleen een anonieme registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) mogelijk te maken.

				-	Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens
				Art. 6 lid 1 letter a van de AVG, ofwel in het kader van de registratie bij Google (het openen van een Google-accounts en acceptatie van de daar opgenomen privacybepalingen) of, indien u zich niet bij Google heeft aangemeld, door expliciete akkoordverklaring bij het openen van onze website.
				
				-	Doel van de gegevensverwerking
				In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van deze website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internetgebruik samenhangende diensten voor ons uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics van uw browser wordt het overgedragen IP-adres niet met andere gegevens van Google LLC samengevoegd.
				
				-	Opslagduur
				Google zal gegevens die relevant zijn voor de beschikbaarheid van de webtracking zolang opslaan, als dat noodzakelijk is, om aan de geboekte webservice te voldoen. Het verzamelen en opslaan van gegevens gebeurt anoniem. Als er toch een relatie met personen mocht bestaan, dan worden de gegevens onmiddellijk verwijderd, tenminste indien deze niet onder een wettelijke bewaarplicht vallen. In ieder geval worden de gegevens na het verstrijken van de verplichte bewaartermijn verwijderd.
				
				-	Mogelijkheid tot herroeping en opheffing
				U kunt het verzamelen en doorgeven van persoonlijke gegevens aan Google (vooral uw IP-adres) evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door het uitvoeren van een script-code in uw browser uit te schakelen, een script-blocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijv. vinden onder www.noscript.net of www.ghostery.com) of de „Do Not Track“-instelling in uw browser in te schakelen. Daarnaast kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen, door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren.. De beginselen inzake de veiligheid en bescherming van persoonsgegevens door Google-Analytics vindt u onder http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.
				
				
1. Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke webtechnologieën en cookies maken onze website voor u technisch toegankelijk en bruikbaar. Dit geldt voor fundamentele basisfunctionaliteiten zoals navigatie op de website, correcte weergave in uw internetbrowser of het vragen om uw toestemming. Zonder deze webtechnologieën en cookies werkt onze website niet.

2. Analytics-cookies

Wij willen de gebruiksvriendelijkheid en prestaties van onze websites voortdurend verbeteren. Daarom gebruiken wij analysetechnologieën (waaronder cookies) die pseudoniem meten en evalueren welke functies en inhoud van onze websites worden gebruikt, hoe en hoe vaak. Op basis hiervan kunnen wij onze websites voor gebruikers verbeteren en alleen die inhoud weergeven die voor de gemiddelde gebruiker interessant is.

3. Marketingcookies

Wij gebruiken webtechnologieën (ook cookies) van geselecteerde partners om u inhoud en reclame te kunnen tonen die speciaal op u is afgestemd op websites en sociale mediasites. Deze inhoud wordt geselecteerd en weergegeven op basis van uw gebruiksgedrag op verschillende websites.

■ Koppeling met externe webservices en verwerking van gegevens buiten de EU Op onze website gebruiken wij actieve Javascript content van externe aanbieders, zogenaamde webservices. Door het openen van onze website ontvangen deze externe aanbieders eventueel persoonlijke informatie over uw bezoek aan onze website. Daarbij is een verwerking van de gegevens buiten de EU mogelijk. U kunt dit voorkomen door een Java-script-blokker zoals bijv. de browser-plug-in “NoScript” te installeren (www.noscript.net) of Java-script in uw browser te deactiveren. Dit kan echter wel tot functiebeperkingen leiden van de websites die u bezoekt. Wij maken gebruik van de onderstaand externe webservices: Doubleclick Op onze site wordt een webservice van Google LLC, 1600 AmphitheatreParkWebsiteAnalyticsy in 94043 Mountain View, USA (hierna: Doubleclick) geladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dat verband zal uw browser evt. persoonlijke gegevens aan Doubleclick doorgeven. Als wettelijke basis voor de gegevensverwerking geldt art. 6 lid 1 letter f van de AVG. Het geoorloofde belang bestaat uit een storingsvrije werking van de website. Doubleclick heeft zich in het kader van de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel waarvoor ze werden verzameld is voldaan. Meer informatie over de handling van de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Doubleclick: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Doubleclick verhinderen door het uitvoeren van een script-code in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijv. vinden onder www.noscript.net of www.ghostery.com). Google Op onze site wordt een webservice van Google LLC, 1600 AmphitheatreParkWebsiteAnalyticsy in 94043 Mountain View, USA (hierna: Google) geladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dat verband zal uw browser evt. persoonlijke gegevens aan Google doorgeven. Als wettelijke basis voor de gegevensverwerking geldt art. 6 lid 1 letter f van de AVG. Het geoorloofde belang bestaat uit een storingsvrije werking van de website. Google heeft zich in het kader van de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel waarvoor ze werden verzameld is voldaan. Meer informatie over de handling van de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google verhinderen door het uitvoeren van een script-code in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijv. vinden onder www.noscript.net of www.ghostery.com). Google Video Op onze site wordt een webservice van Google LLC, 1600 AmphitheatreParkWebsiteAnalyticsy in 94043 Mountain View, USA (hierna: Google Video) geladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dat verband zal uw browser evt. persoonlijke gegevens aan Google Video doorgeven. Als wettelijke basis voor de gegevensverwerking geldt art. 6 lid 1 letter f van de AVG. Het geoorloofde belang bestaat uit een storingsvrije werking van de website. Google Video heeft zich in het kader van de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel waarvoor ze werden verzameld is voldaan. Meer informatie over de handling van de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Google Video: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google Video verhinderen door het uitvoeren van een script-code in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijv. vinden onder www.noscript.net of www.ghostery.com). Googletagmanager.com Op onze site wordt een webservice van Google LLC, 1600 AmphitheatreParkWebsiteAnalyticsy in 94043 Mountain View, USA (hierna: Googletagmanager.com) geladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dat verband zal uw browser evt. persoonlijke gegevens aan Googletagmanager.com doorgeven. Als wettelijke basis voor de gegevensverwerking geldt art. 6 lid 1 letter f van de AVG. Het geoorloofde belang bestaat uit een storingsvrije werking van de website. Googletagmanager.com heeft zich in het kader van de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel waarvoor ze werden verzameld is voldaan. Meer informatie over de handling van de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Googletagmanager.com: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Googletagmanager.com verhinderen door het uitvoeren van een script-code in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijv. vinden onder www.noscript.net of www.ghostery.com). YouTube Op onze site wordt een webservice van Google LLC, 1600 AmphitheatreParkWebsiteAnalyticsy in 94043 Mountain View, USA (hierna: YouTube) geladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dat verband zal uw browser evt. persoonlijke gegevens aan YouTube doorgeven. Als wettelijke basis voor de gegevensverwerking geldt art. 6 lid 1 letter f van de AVG. Het geoorloofde belang bestaat uit een storingsvrije werking van de website. YouTube heeft zich in het kader van de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel waarvoor ze werden verzameld is voldaan. Meer informatie over de handling van de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door YouTube verhinderen door het uitvoeren van een script-code in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijv. vinden onder www.noscript.net of www.ghostery.com). ytimg Op onze site wordt een webservice van Google LLC, 1600 AmphitheatreParkWebsiteAnalyticsy in 94043 Mountain View, USA (hierna: Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dat verband zal uw browser evt. persoonlijke gegevens aan ytimg doorgeven. Als wettelijke basis voor de gegevensverwerking geldt art. 6 lid 1 letter f van de AVG. Het geoorloofde belang bestaat uit een storingsvrije werking van de website. ytimg heeft zich in het kader van de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel waarvoor ze werden verzameld is voldaan. Meer informatie over de handling van de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van ytimg: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door ytimg verhinderen door het uitvoeren van een script-code in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijv. vinden onder www.noscript.net of www.ghostery.com). ■ Informatie over het gebruik van cookies Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens Om het gebruik van bepaalde functies van onze website mogelijk te maken, gebruiken wij cookies. Bij de zogeheten "cookies” gaat het om kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer achter kan laten. Deze tekstbestanden bevatten een karakteristieke volgorde van tekens, die voor een unieke identificatie van de browser bij het opnieuw openen van onze website mogelijk maakt. De procedure van het deponeren van een cookie-bestand wordt ook wel “een cookie plaatsen” genoemd. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens Art. 6 lid 1 letter f van de AVG. Ons geoorloofde belang bestaat eruit, dat wij de volledige functionaliteit van onze website willen behouden, de servicemogelijkheden willen verbeteren en de individuele klanten persoonlijk willen aanspreken. Het identificeren van afzonderlijke bezoekers aan de site met behulp van de cookie-technologie is alleen mogelijk als de bezoeker van de site door middel van een afzonderlijke akkoordverklaring de desbetreffende persoonlijke gegevens heeft overgedragen. Doel van de gegevensverwerking De cookies worden door onze website geplaatst om de volledige functionaliteit van onze website te behouden en de service te verbeteren. Bovendien biedt de cookie-technologie de mogelijkheid, afzonderlijke bezoekers door pseudoniemen, bijv. een individuele, willekeurige ID, te herkennen zodat wij de mogelijkheid hebben, hem of haar persoonlijke diensten aan te bieden. Opslagduur Het opslaan van onze cookies gebeurt totdat ze uit uw browser worden verwijderd of, als het om een sessie-cookie gaat, tot de sessie is beëindigd. Mogelijkheid tot herroeping en opheffing Op die manier kunt u uw browser naar wens zo instellen, dat u het plaatsen van cookies in het algemeen wordt verhinderd, of u kunt daarover geïnformeerd worden en per geval besluiten of u cookies in principe wilt accepteren of in principe wilt weigeren. Cookies kunnen voor diverse doelen worden gebruikt, bijv. om te zien dat uw PC al eerder een verbinding met ons internetaanbod had (permanente cookies) of om de laatst bekeken aanbiedingen op te slaan (sessie-cookies). Wij gebruiken cookies om u nog meer gebruikersgemak te bieden. Om onze comfortfunctie te gebruiken, raden wij u aan, om het gebruik van cookies voor onze internetaanbieding te accepteren. De mogelijkheden tot herroeping en het opheffen zijn voor het overige afhankelijk van de in deze privacyverklaring aangegeven algemene regels in verband met het herroepingsrecht en aanspraak om deze gegevens te verwijderen conform de privacywetgeving. ■ Gegevensbeveiliging en -bescherming, communicatie per e-mail Uw persoonsgegevens worden bij ons door middel van technische en organisatorische maatregelen bij het verzamelen, opslaan en verwerken dusdanig beschermd, dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij een ongecodeerde communicatie per e-mail kan door ons geen absolute veiligheid van de gegevens via het overdrachtstraject naar onze IT-systeem worden gegarandeerd, zodat wij u bij informatie met een hoog geheimhoudingspercentage aanraden om dit gecodeerd of per post toe te sturen. ■ Automatische archivering van e-mails Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat ons e-mailsysteem over een geautomatiseerde archiveringsmethode beschikt. Alle inkomende en uitgaande e-mails worden daardoor betrouwbaar, digitaal gearchiveerd. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens Art. 6 lid 1 letter f van de AVG. Ons geoorloofd belang staat uit het aanhouden van de belastingtechnische voorschriften en het handelsrecht (bijv. §§ 146, 147 AO). Doel van de gegevensverwerking Deze wijze van archivering heeft tot doel aan de belastingtechnische voorschriften en het handelsrecht (bijv. §§ 146, 147 AO) te voldoen. Opslagduur Het opslaan van onze e-mailcommunicatie gebeurt totdat de bewaartermijn volgens de belastingtechnische regels en het handelsrecht is verstreken. De bewaartermijn kan maximaal 10 jaar bedragen. Mogelijkheid tot herroeping en opheffing Bij vragen over ons e-mail-archiveringssysteem verzoeken wij u contact op te nemen met onze functionaris privacybescherming. Bovendien wijzen wij u erop, dat wij uitsluitend sollicitatieformulieren kunnen accepteren die als PDF-bestand worden aangeleverd. Gecomprimeerde bestanden (WinZip, WinRAR, 7Zip, enz.) worden door onze veiligheidssystemen uitgefilterd en niet bezorgd. Sollicitaties in Word-formaat en andere bestandsformaten kunnen wij niet accepteren. Deze worden door ons ongezien verwijderd. Houd er a.u.b. rekening mee dat ongecodeerde, per e-mail overgedragen sollicitatiedocumenten eventueel door derden geopend kunnen worden voordat deze bij onze IT-systemen arriveren. Wij gaan ervan uit dat wij ongecodeerde sollicitatiemals eveneens ongecodeerd mogen beantwoorden. Indien u dat liever niet wilt, verzoeken wij u dat in uw sollicitatiemail aan ons kenbaar te maken. ■ Toestemming intrekken – Informatie over gegevens en verzoeken tot wijziging – Gegevens verwijderen en blokkeren U heeft het recht om eenmaal per jaar informatie in te winnen over de van u opgeslagen gegevens en eventueel ook het recht op het herstel, blokkeren of verwijderen van deze gegevens. Uw gegevens worden door ons direct op uw eerste verzoek verwijderd, ten minste indien dit niet in strijd is met de wettelijke regels. Wanneer u ons toestemming tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens heeft verleend, kunt u deze te allen tijde weer herroepen. Wensen ten aanzien van informatieverzoeken of het verwijderen of herstellen van uw gegevens en bij voorkeur ook uw motivatie kunt u te allen tijde sturen aan: Hankook Tire Europe GmbH Siemensstraße 14 D-63263 Neu-IsenburgX1741545 E-mail: info@hankooktire.nl Fax: +31 (0) 23 5 54 15 60 ■ Reclamatierecht bij de toezichthoudende instantie conform art. 77 I van de AVG Indien u het vermoeden heeft, dat uw gegevens op onze site onrechtmatig worden verwerkt, kunt u uiteraard te allen tijde een juridische klacht met betrekking tot de problematiek indienen. Onafhankelijk daarvan heeft u ook de mogelijkheid om u tot een toezichthoudende instantie te wenden. Het reclamatierecht is beschikbaar in de EU-lidstaat waarin u woonachtige bent, uw werk verricht en/of de plaats van de vermoedelijke overtreding, d.w.z. dat u zich tot de toezichthoudende instantie uit de hiervoor genoemde plaatsen kunt wenden. De toezichthoudende instantie, waarbij de klacht wordt ingediend, informeert u over de stand en het resultaat van uw de door u ingediende klacht, inclusief de mogelijkheid tot het recht op beroep conform art. 78 van de AVG.