laufenn-service-label-kv-text

ETYKIETA OPONY UE

Informacje na temat przepisów UE

Unia Europejska wprowadziła nowy rodzaj etykiet opon, który obowiązuje od 1 maja 2021 r.

Etykietowanie opon

Unijny system oznakowania opon dostarcza klientom cennych informacji na temat opon, w tym ważnych danych dotyczących osiągów, efektywności energetycznej i przyjazności dla środowiska.

Europejskie przepisy dotyczące etykietowania opon

Unijny system etykietowania opon to norma pozwalająca klientom sprawdzić ważne informacje na temat opon przed ich zakupem. Laufenn zaspokaja potrzeby klientów i chroni środowisko naturalne poprzez wytwarzanie przyjaznych dla środowiska i energooszczędnych produktów wysokiej jakości.

Przepisy nakładają na producentów opon obowiązek podawania klasy efektywności paliwowej, informacji na temat przyczepności na mokrych nawierzchniach oraz poziomu hałasu toczenia w oponach typu C1, C2 i C3 (tj. stosowanych głównie w samochodach osobowych oraz w pojazdach dostawczych i ciężarowych).

W przeszłości brak rzetelnych i porównywalnych informacji na temat parametrów opon utrudniał konsumentom podejmowanie decyzji zakupowych, w szczególności przy wymianie starych opon na nowe. Od 1 listopada 2012 r. dane dotyczące parametrów opon były dostępne w punktach sprzedaży oraz we wszystkich technicznych materiałach promocyjnych, takich jak katalogi, ulotki i strony internetowe.

Regulacja UE 2020/740, która obowiązuje od 1 maja 2021 r., wprowadziła nowy wzór logo. Celem tego było poprowadzenie zmian na rynku w kierunku większej efektywności paliwowej, większego bezpieczeństwa oraz niższego poziomu hałasu opon niż zapewniały obecne normy.

Dzięki temu producenci są zmuszeni rywalizować na podstawie parametrów i ceny opon, co stymuluje inwestycje w badania i rozwój.
(Źródło: Komisja Europejska)

Ulotka informacyjna o produkcie

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa dostawcy lub znak towarowy Laufenn
Nazwa handlowa lub przeznaczenie handlowe G fit 4S
Identyfikator typu opony 1027521
Oznaczenie rozmiaru opony 195/65R15
Indeks nośności 91
Symbol kategorii prędkości H
Klasa efektywności paliwowej C
Klasa przyczepności na mokrych nawierzchniach B
Klasa zewnętrznego hałasu toczenia B
Wartość zewnętrznego hałasu toczenia 72 dB
Opona do użytku w surowych warunkach śnieżnych Yes
Opona do jazdy po lodzie No
Data rozpoczęcia produkcji 41/20
Data zakończenia produkcji -
Wersja nośności SL
Dodatkowe informacje

Nowy system identyfikacji opon:

1. Kod QR

Kod QR daje dostęp do europejskiej bazy danych o produktach EPREL, w której klienci mogą znaleźć ulotkę produktu zawierającą bardziej szczegółowe informacje.

2. Identyfikator typu opony

Kod identyfikacyjny typu opony umożliwia identyfikację produktu.

Kryteria etykietowania

Europejski system etykietowania opon jest wdrażany na podstawie następujących kryteriów:

1. Efektywność paliwowa

Efektywność paliwową określa się na podstawie oporu toczenia opony. Opór toczenia to siła powstająca podczas toczenia okrągłego przedmiotu, na przykład piłki lub opony, po płaskiej powierzchni ze stałą prędkością po linii prostej. Jej głównym źródłem są nierówności przedmiotu lub powierzchni albo jedne i drugie.

Inne czynniki mające wpływ na opór toczenia to promień koła, prędkość, przyczepność oraz mikropoślizgi pomiędzy stykającymi się powierzchniami. Bardzo dużo zależy od materiału, z którego są wykonane koło lub opona, i powierzchni.

Opory
toczenia
PCR (C1) LTR (C2) TBR (C3)
A RRC ≤ 6,5 RRC ≤ 5,5 RRC ≤ 4,0
B 6,6 ≤ RRC ≤ 7,7 5,6 ≤ RRC ≤ 6,7 4,1 ≤ RRC ≤ 5,0
C 7,8 ≤ RRC ≤ 9,0 6,8 ≤ RRC ≤ 8,0 5,1 ≤ RRC ≤ 6,0
D 9,1 ≤ RRC ≤ 10,5 8,1 ≤ RRC ≤ 9,0 6,1 ≤ RRC ≤ 7,0
E RRC ≥ 10,6 RRC ≥ 9,1 RRC ≥ 7,1
Pięć klas od E (najniższa efektywność) do A (najwyższa efektywność)

Efekty mogą być różne zależnie od pojazdu i warunków jazdy, ale różnica pomiędzy klasą E i A dla całego kompletu opon może wynosić nawet 7,5% w przypadku samochodów osobowych lub więcej w przypadku pojazdów ciężarowych.

Ekologiczna jazda może znacząco obniżyć zużycie paliwa. Ciśnienie w oponach należy regularnie sprawdzać, aby zoptymalizować efektywność paliwową. Zawsze należy utrzymywać bezpieczną odległość od innych pojazdów.

2. Przyczepność na mokrych nawierzchniach

Przyczepność na mokrych nawierzchniach decyduje o skuteczności hamowania opon na mokrych nawierzchniach i ma wpływ na bezpieczeństwo pojazdu. Opony o niskim oporze toczenia charakteryzują się wysoką efektywnością paliwową, ale mogą być mniej bezpieczne. Wynika to z faktu, że opony o niskim oporze słabo trzymają się mokrych nawierzchni. Dlatego Komisja Europejska zobowiązała producentów opon do ujawniania informacji na temat przyczepności ich opon podczas hamowania na mokrych nawierzchniach.

Przyczepność na mokrych nawierzchniach PCR (C1) LTR (C2) TBR (C3)
A 1,55 ≤ G 1,40 ≤ G 1,25 ≤ G
B 1,40 ≤ G ≤ 1,54 1,25 ≤ G ≤ 1,39 1,10 ≤ G ≤ 1,24
C 1,25 ≤ G ≤ 1,39 1,10 ≤ G ≤ 1,24 0,95 ≤ G ≤ 1,09
D 1,10 ≤ G ≤ 1,24 0,95 ≤ G ≤ 1,09 0,80 ≤ G ≤ 0,94
E G ≤ 1,09 G ≤ 0,94 0,65 ≤ G ≤ 0,79
Pięć klas, od E (najdłuższa droga hamowania) do A (najkrótsza droga hamowania)

Efekty mogą być różne zależnie od pojazdu i warunków jazdy, ale w przypadku hamowania do zera różnica pomiędzy klasą E i A dla kompletu identycznych opon może wynosić do 30% długości drogi hamowania (w przypadku typowego samochodu osobowego jadącego z prędkością 80 km na godzinę przekłada się to na skrócenie drogi hamowania o 18 m).

Ciśnienie w oponach należy regularnie sprawdzać, aby zoptymalizować przyczepność na mokrych nawierzchniach. Zawsze należy utrzymywać bezpieczną odległość od innych pojazdów.

3. Poziom hałasu

Poziom hałasu zewnętrznego określa się w decybelach (dB) i oznacza za pomocą trzech kategorii (A, B i C).

Oprócz poziomu hałasu w decybelach (dB) piktogram pokazuje, czy poziom zewnętrznego hałasu toczenia opony przekracza wartość graniczną określoną w normie europejskiej (opony klasy C), wynosi do 3 dB poniżej przyszłej wartości granicznej (opony o średnim poziomie hałasu mają oznaczenie B) lub wynosi więcej niż 3 dB poniżej przyszłej wartości granicznej (opony o niskim poziomie hałasu mają oznaczenie A).

N: poziom hałasu (dB) / LV: wartości graniczne

4. Charakterystyka zimowa

Jeśli produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach zimowych, na etykiecie europejskiej jest umieszczony piktogram informujący o przyczepności na śniegu. W przypadku nordyckich opon PCR (C1) dodatkowo może być umieszczone logo informujące o przyczepności na nawierzchniach oblodzonych.

Uwaga:

opony z kolcami nie mają etykiety, natomiast opony, w których można zamontować kolce, ale są sprzedawane bez nich, mają etykietę.