laufenn-service-label-kv-text

ETYKIETA OPONY ZGODNA Z NORMAMI UE NA 2021 R.

Informacje na temat nowych przepisów UE

UE wprowadza nowy sposób etykietowania opon, który zacznie obowiązywać 1 maja 2021 roku.

Etykietowanie opon

Europejski system etykietowania opon dostarcza klientom ważnych informacji, na przykład na temat wydajności, sprawności energetycznej i przyjazności dla środowiska opon.

Europejskie przepisy dotyczące etykietowania opon

Europejski system etykietowania opon to norma pozwalająca klientom sprawdzić ważne informacje na temat opon przed ich zakupem. Laufenn zaspokaja potrzeby klientów i chroni środowisko naturalne poprzez wytwarzanie przyjaznych dla środowiska i energooszczędnych produktów wysokiej jakości.

Laufenn przestrzega przepisów dotyczących znakowania opon, aby zapewnić swoim klientom praktyczne informacje.

Przepisy nakładają na producentów opon obowiązek podawania klasy efektywności paliwowej oraz informacji na temat przyczepności na mokrych nawierzchniach i zewnętrznego hałasu toczenia dla opon klasy C1, C2 i C3 (czyli montowanych głównie w samochodach osobowych oraz lekkich i ciężkich pojazdów ciężarowych).

W przeszłości brak porównywalnych i pewnych informacji na temat osiągów opon utrudniał konsumentom podejmowanie decyzji zakupowych, w szczególności przy wymianie starych opon na nowe. Od 1 listopada 2012 roku informacje na temat osiągów opon były udostępniane w miejscu sprzedaży oraz w materiałach promocyjnych, takich jak katalogi, ulotki i reklamy internetowe.

Regulacja UE 2020/740, wchodząca w życie 1 maja 2021 r., wprowadza nowe logo. Jej celem jest wspieranie procesu wymiany opon na bardziej efektywne paliwowo, bezpieczniejsze i cichsze niż przewidywały dotychczasowe normy.

Ponadto stanie się bodźcem do konkurencji na podstawie osiągów i cen opon, co z kolei przyczyni się do wzmożenia inwestycji w badania i rozwój.
(Źródło: Komisja Europejska)

Ulotka informacyjna o produkcie

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa dostawcy lub znak towarowy Laufenn
Nazwa handlowa lub przeznaczenie handlowe G fit 4S
Identyfikator typu opony 1027521
Oznaczenie rozmiaru opony 195/65R15
Indeks nośności 91
Symbol kategorii prędkości H
Klasa efektywności paliwowej C
Klasa przyczepności na mokrych nawierzchniach B
Klasa zewnętrznego hałasu toczenia B
Wartość zewnętrznego hałasu toczenia 72 dB
Opona do użytku w surowych warunkach śnieżnych Yes
Opona do jazdy po lodzie No
Data rozpoczęcia produkcji 41/20
Data zakończenia produkcji -
Wersja nośności SL
Dodatkowe informacje

Nowy system identyfikacji opon:

1. Kod QR

Kod QR daje dostęp do europejskiej bazy danych o produktach EPREL, w której klienci mogą znaleźć ulotkę produktu zawierającą bardziej szczegółowe informacje.

2. Identyfikator typu opony

Kod identyfikacyjny typu opony umożliwia identyfikację produktu.

Kryteria etykietowania

Europejski system etykietowania opon jest wdrażany na podstawie następujących kryteriów:

1. Efektywność paliwowa

Efektywność paliwową określa się na podstawie oporu toczenia opony. Opór toczenia to siła powstająca podczas toczenia okrągłego przedmiotu, na przykład piłki lub opony, po płaskiej powierzchni ze stałą prędkością ruchem prostoliniowym. Jej głównym źródłem są nierówności przedmiotu lub powierzchni albo jedne i drugie.

Inne czynniki mające wpływ na opór toczenia to promień koła, prędkość, przyczepność oraz mikropoślizgi pomiędzy stykającymi się powierzchniami. Bardzo dużo zależy od materiału, z którego są wykonane koło lub opona, i powierzchni.

Opory
toczenia
PCR (C1) LTR (C2) TBR (C3)
A RRC ≤ 6,5 RRC ≤ 5,5 RRC ≤ 4,0
B 6,6 ≤ RRC ≤ 7,7 5,6 ≤ RRC ≤ 6,7 4,1 ≤ RRC ≤ 5,0
C 7,8 ≤ RRC ≤ 9,0 6,8 ≤ RRC ≤ 8,0 5,1 ≤ RRC ≤ 6,0
D 9,1 ≤ RRC ≤ 10,5 8,1 ≤ RRC ≤ 9,0 6,1 ≤ RRC ≤ 7,0
E RRC ≥ 10,6 RRC ≥ 9,1 RRC ≥ 7,1
Pięć klas od E (najniższa efektywność) do A (najwyższa efektywność)

Efekty mogą być różne zależnie od pojazdu i warunków jazdy, ale różnica pomiędzy klasą E a A dla całego kompletu opon może wynosić nawet 7,5% w przypadku samochodów osobowych lub więcej w przypadku pojazdów ciężarowych.

2. Przyczepność na mokrych nawierzchniach

Przyczepność na mokrych nawierzchniach decyduje o skuteczności hamowania opon na mokrych nawierzchniach i ma wpływ na bezpieczeństwo pojazdu. Opony o niskim oporze toczenia charakteryzują się wysoką efektywnością paliwową, ale mogą być problematyczne pod względem bezpieczeństwa. Wynika to z faktu, że opony o niskim oporze słabo trzymają się mokrych nawierzchni. Dlatego Komisja Europejska zobowiązała producentów opon do ujawniania informacji na temat przyczepności ich opon podczas hamowania na mokrych nawierzchniach.

Przyczepność na mokrych nawierzchniach PCR (C1) LTR (C2) TBR (C3)
A 1,55 ≤ G 1,40 ≤ G 1,25 ≤ G
B 1,40 ≤ G ≤ 1,54 1,25 ≤ G ≤ 1,39 1,10 ≤ G ≤ 1,24
C 1,25 ≤ G ≤ 1,39 1,10 ≤ G ≤ 1,24 0,95 ≤ G ≤ 1,09
D 1,10 ≤ G ≤ 1,24 0,95 ≤ G ≤ 1,09 0,80 ≤ G ≤ 0,94
E G ≤ 1,09 G ≤ 0,94 0,65 ≤ G ≤ 0,79
Pięć klas, od E (najdłuższa droga hamowania) do A (najkrótsza droga hamowania)

Efekty mogą być różne zależnie od pojazdu i warunków jazdy, ale w przypadku hamowania do zera różnica pomiędzy klasą E i A dla kompletu identycznych opon może wynosić do 30% długości drogi hamowania (w przypadku typowego samochodu osobowego jadącego z prędkością 80 km na godzinę przekłada się to na skrócenie drogi hamowania o 18 m).

3. Poziom hałasu

Poziom hałasu zewnętrznego określa się w decybelach (dB) i oznacza za pomocą trzech kategorii (A, B i C).

Oprócz poziomu hałasu w decybelach (dB) piktogram pokazuje, czy poziom zewnętrznego hałasu toczenia opony przekracza wartość graniczną określoną w normie europejskiej (opony klasy C), wynosi do 3 dB poniżej przyszłej wartości granicznej (opony o średnim poziomie hałasu mają oznaczenie B) lub wynosi więcej niż 3 dB poniżej przyszłej wartości granicznej (opony o niskim poziomie hałasu mają oznaczenie A).

N: poziom hałasu (dB) / LV: wartości graniczne

4. Charakterystyka zimowa

Jeśli produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach zimowych, na etykiecie europejskiej jest umieszczony piktogram informujący o przyczepności na śniegu. W przypadku nordyckich opon PCR (C1) dodatkowo może być umieszczone logo informujące o przyczepności na nawierzchniach oblodzonych.

Uwaga:

opony z kolcami nie mają etykiety, natomiast opony, w których można zamontować kolce, ale są sprzedawane bez nich, mają etykietę.