privacy_policy
Gizlilik İlkesi
	    	Gizlilik Politikası
	
				www.laufenn.com/tr/ İnternet sayfamızı ziyaret etmenizden ve şirketimize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için önemli bir konudur. Kişisel veriler belli veya belli edilebilen doğal bir şahsa ait şahsi veya olgusal koşullar ile ilgili tekil verilerdir. Bunlar arasında sivil adı, adresi, telefon numarası ve doğum tarihi gibi bilgiler ancak belli edilebilen bir kişiye ait başka veriler de yer alır.
				
				Kişisel veriler özel bir korumaya tabi olduğundan, bizde sadece İnternet sitemizin oluşturulmasına ve hizmetlerimizin yerine getirilmesine gerekli oldukları müddetçe toplanırlar. Aşağıda, İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında hangi bilgileri kaydettiğimizi ve bunların nasıl kullandığımızı açıklıyoruz.
				Gizlilik uygulamalarımız, yasal düzenlemeler ile, özellikle Federal Veri Koruma Yasası (BDSG), Tele Medya Yasası (TMG) ve AB Veri Koruma temel Yönetmeliği (DSGVO) ile uyumludur. Kişisel verilerinizi sadece, bu İnternet sayfasının çalışabilir durumda tutulması ve içerikler ve 	hizmetlerimiz için gerekli olması durumunda ve taleplerinizin işlenmesi ve gerektiğinde siparişlerin / sözleşmelerin oluşturulması için toplayacağız, kullanacağız ve kaydedeceğiz ve bunu da ancak  Madde 6 paragraf 1 bölüm S1 f DSGVO uyarınca geçerli bir neden veya sair bir izin mevcut olduğu takdirde gerçekleştireceğiz. Eğer sadece öncesinde ayrı olarak onayınızı bildirdiyseniz, verilerinizin kullanımı başka, onay için öngörülmüş örn., teklifler hakkında bülten üzerinden bilgiler gibi amaçlarla da kullanılır.
											
					
				■ Sorumlu DSGVO Madde 4 Paragraf 7 uyarınca
				
				DSGVO ve diğer üye ülkelerin ulusal veri koruma yasaları ve sair veri koruma hukuku düzenlemeleri uyarınca sorumlu:  
				Hankook Tire Europe GmbH
				
				Siemensstraße 14
				
				63263 Neu-Isenburg
				 
				E-Posta: hankook@hankooktire.com.tr
				
				Faks: +90(0)-212-777-9243
				
				■ Veri koruma görevlisinin adı ve adresi 
					
				Adı: Seong Ik Cheon
				Adresi: Siemensstraße 14, 63263 Neu-Isenburg
				E-Posta: eudpo@hankooktire.com

				
				■ Web sitesinin kurulması ve Log dosyalarının oluşturulması
				İnternet sitemizin her görüntülenmesinde sistemimiz otomatik olarak çağrıyı yapan cihazın bilgisayar sisteminin veri ve bilgilerini toplar. Bu sırada aşağıdaki bilgiler toplanır:
				İşlenen verilerin kapsamı
				
				(1)	Tarayıcı tipi ve versiyonu hakkındaki veriler
				(2)	Çağrıyı yapan cihazın işletim sistemi
				(3)	Çağrıyı yapan cihazın İnternet servis sağlayıcısı
				(4)	Çağryı yapan cihazın IP adresi
				(5)	Erişimin tarih ve saati
				(6)	Kullanıcının sisteminin bizim İnternet sayfamıza ulaşımını sağlayan web siteleri (Referrer-Tracking) 
				(7)	Kullanıcının sistemi tarafından bizim web sitemiz üzerinden açılan web siteleri (Exit-Link-Tracking)
				Bu veriler sistemimizin log dosyalarında kaydedilir. Bu verilerin, kullanıcının diğer somut kişisel verileri ile birlikte saklanması gerçekleşmez, böylece bireysel site ziyaretçilerinin kimlik belirlemesi gerçekleştirilmez. 
				
				-	Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı
				Madde 6 Paragraf 1 f DSGVO. Meşru ilgimiz aşağıda tanımlanan amaca ulaşmayı sağlamaktır.
				
				-	Veri işlenmesinin amacı
				Veri kaydı, internet sitemizin mümkün olduğunca tüm ziyaretçilerine uygunluğunun korunması ve kötüye kullanmaya karşı mücadele ile arıza giderme amaçlıdır. Görüntüleme hatalarını, BT sistemlerimize yapılan saldırıları mümkün olduğu kadar erken algılayabilmek ve/veya İnternet sayfamızdaki hatalara karşı önlem alabilmek için, erişim yapan bilgisayarın teknik verilerinin veri kaydı yapılması bu nedenle gereklidir. Bu veriler ayrıca web sitesinin optimizasyonu ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğinin genel olarak sağlanmasına da yaramaktadır.  
				
				-	Kayıt süresi
				Yukarıda sıralanan teknik verilerin silinmesi, İnternet sitemizin tüm ziyaretçiler için uygunluğunun sağlanması için gerekli olmadıkları süreden itibaren, ancak en geç İnternet sitemizin görüntülenmesinden 3 ay sonrasında gerçekleşir.
				
				-	İtiraz ve silme imkanı
				İtiraz ve silme imkanları, bu gizlilik politikasında aşağıda sıralanan genel veri gizliliği yasalarına göre İtiraz ve silme imkanlarına dayanır. 
				
				■ İnternet sayfamızın özel fonksiyonları
				
				İnternet sayfamız size, kullanılmaları durumunda tarafımızca kişisel verilerinizin toplandığı, işlendiği ve kaydedildiği, değişik fonksiyonlar sunar. Aşağıda bu verilerle ne yapıldığını açıklıyoruz:
				
				İletişim form(ları):
				
				-	Kişisel verilerin işlenme kapsamı
				Sizin tarafınızdan bizim iletişim formuna girilen veriler.
				
				-	Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı
				DSGVO Madde 6 Paragraf 1 a uyarınca
				
				-	Veri işlenmesinin amacı
				İletişim formu veya iletişim formlarımız üzerinden alınan verileri sadece iletişim formu üzerinden iletilen somut iletişim talebinin işlenmesi için kullanacağız.
				
				-	Saklama süresi
				Talebinizin işlenmesi sonrasında, yasal saklama süresi yükümlülükleri bulunmadığı sürece bu toplanan veriler derhal silinir.
				
				-	İtiraz ve silme imkanı
				İtiraz ve silme imkanları, bu gizlilik politikasında aşağıda sıralanan genel veri gizliliği yasalarına göre İtiraz ve silme imkanlarına dayanır.
				
				■ Bu İnternet sayfasına ziyaretlerin istatistiksel değerlendirmesi - Webtracker
				
				Biz bu İnternet sitesinin veya siteye ait tekil dosyaların açılması ile aşağıdaki verileri toplar, işler ve kaydederiz: IP Adresi, üzerinden dosyaya erişim sağlanan web sayfası, dosyanın ismi, çağrının tarih ve saati, aktarılan veri miktarı ve çağrının başarısı hakkındaki bilgi (sog. Web-Log). Bu erişim verilerini sadece kişiselleştirilmemiş şekli ile İnternet sunumumuzun sürekli iyileştirilmesi ve istatistik amaçları ile kullanıyoruz.
				Ayrıca, bu internet sayfasına gelen ziyaretlerin değerlendirilmesi için aşağıdaki Webtracker’leri kullanmaktayız:
				
				Google-Analytics
				
				-	Kişisel verilerin işlenme kapsamı
				Sayfamızda Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, USA şirketinin Webtracking servisini kullanırız (bundan sonra: Google-Analytics). Google-Analytics, webtracking çerçevesinde, bilgisayarınızda kaydedilen ve web sitemizin kullanımı ve dolaşım davranışınızın analizini (tracking olarak adlandırılır) mümkün kılan çerezleri kullanır. Biz bu analizi, İnternet sunumumuzu sürekli olarak optimize etmek ve daha iyi bir şekilde sunulabilir kılmak için, Google-Analytics’in Tracking servisi temeline göre gerçekleştirmekteyiz. Web sitemizi kullanmanız çerçevesinde özellikle IP adresiniz ve kullanıcı aktiviteleriniz Google LLC şirketinin sunucularına aktarılır ve Avrupa Birliğinin dışında, örn ABD’de işlenir ve kaydedilir.
				AB Komisyonu, eğer veri işleyen şirket ABD - AB Privacy Shield sözleşmesine uyduğu ve ABD’ye veri ihracı buna uygun olarak düzenlendiği takdirde, ABD’de uygun bir veri koruma seviyesi olabileceğini tespit etmiştir. Bu İnternet sitesi içerisindeki Google-Analytics Tracking-Code içerisindeki IP anonimleştirmesinin aktive edilmesi ile IP adresiniz Google Analytics tarafından aktarımdan önce anonimize edilir. Bu web sitesi, IP Adreslerinin sadece anonimleştirilerek kaydedilmesini (IP Masking olarak adlandırılır) mümkün kılmak için, Operator gat._anonymizeIp(); Google-Analytics Tracking Kodu ile genişletilmiştir.
								
				-	Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı
				Madde 6 Paragraf 1a DSGVO Google’a kayıt olmanız durumunda (bir Google hesabının açılması ve orada uygulanan gizlilik politikası bilgilerinin kabul edilmesi)  veya  eğer Google’a kayıt olmamanız durumunda, sayfamızı açmak sureti ile açık rıza gösterilmesi nedeni ile.
				
				-	Veri işlenmesinin amacı
				Google bizim adımıza bu bilgileri kullanarak bu web sitesindeki ziyaretinizi değerlendirmek, web sitesi aktiviteleri hakkında raporlar oluşturmak ve web sitesi işleticisine web sitesi kullanımı ve İnternet kullanımı ile bağlantılı başka hizmetler sunmak üzere kullanacaktır. Google-Analytics çerçevesinde tarayıcınız tarafından iletilen IP adresiniz Google LLC’nin başka verileri ile birleştirilmez.
				
				-	Saklama süresi
				Google webtracking için gerekli verileri, kaydedilen web servisini yerine getirmek için ihtiyaç duyulan süre boyunca kaydedecektir. Veri toplaması ve kaydı anonimleştirilmiş şekilde gerçekleştirilir. Yine de kişisel referanslar mevcut ise, yasal saklama yükümlülüğü olmadığı sürece bu veriler derhal silinir. Silme işlemi her halükarda saklama mecburiyetinin sona ermesinden sonra gerçekleştirilir.
				
				-	İtiraz ve silme imkanı
				Kişisel verilerinizin (özellikle IP adresinizin) Google’a iletilmesi ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini, script kodunun tarayıcınız tarafından yürütülmesini deaktive ederek, tarayıcınızda bir Script Blocker kurarak (bunu www.noscript.net veya www.ghostery.com altında bulabilirsiniz) veya tarayıcınızın “Do Not Track” ayarını aktive ederek önleyebilirsiniz. Bunun haricinde, aşağıdaki linkten (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) indirebileceğiniz tarayıcı eklentisini yükleyerek, Google çerezi tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanmanıza dayanan verilerin (IP adresiniz dahil) Google’a toplanmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini engelleyebilirsiniz. Google Analytics'in güvenlik ve gizlilik politikasına bu link üzerinden ulaşabilirsiniz http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.
				
1. Zorunlu Çerezler

Zorunlu web teknolojileri ve çerezler, web sitemizi teknik olarak sizin için erişilebilir ve kullanılabilir hale getirir. Bu, web sitesinde gezinme, internet tarayıcınızda doğru görüntüleme veya onayınızı isteme gibi temel işlevler için geçerlidir. Bu web teknolojileri ve çerezler olmadan web sitemiz çalışmaz.

2. Analiz Çerezleri

Web sitelerimizin kullanıcı dostu olma özelliğini ve performansını sürekli olarak iyileştirmek istiyoruz. Bu nedenle, web sitelerimizin hangi işlev ve içeriklerinin, nasıl ve ne sıklıkta kullanıldığını takma adla ölçen ve değerlendiren analiz teknolojileri (çerezler dahil) kullanıyoruz. Bu temelde, web sitelerimizi kullanıcılar için geliştirebilir ve yalnızca ortalama bir kullanıcının ilgi alanına giren içeriği gösterebiliriz.

3. Pazarlama Çerezleri

Web sitelerinde ve sosyal medya sitelerinde size özel olarak hazırlanmış içerik ve reklamları size gösterebilmek için, seçilen ortakların web teknolojilerini (ayrıca çerezler) kullanıyoruz. Bu içerik, web sitelerindeki kullanım davranışınıza göre seçilir ve size gösterilir.

■ Dış web servislerinin bağlanması ve verilerin AB dışında işlenmesi İnternet sayfamızda dış sağlayıcıların Webservices olarak adlandırılan, aktif Java-Script içeriklerini kullanıyoruz. Web sitemizi açmak sureti ile bu harici sağlayıcılar gerektiğinde web sitemizi ziyaretiniz hakkında kişisel veriler elde edebiliyor. Burada gerektiğinde AB dışında bir işlenme mümkündür. Bunu, örn. “NoScript” gibi bir Java Script Blocker kurarak (www.noscript.net) veya tarayıcınızda Java Script'i deaktive ederek önleyebilirsiniz. Bu durumda ziyaret ettiğiniz İnternet sayfalarında fonksiyon kısıntıları meydana gelebilir. Aşağıdaki dış web servislerini kullanıyoruz: Doubleclick Sayfamızda Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, USA şirketinin bir Web servisi (bundan sonra: Doubleclick olarak anılacaktır) yüklenir. Bu verileri, web sitemizin tam işlevselliğini sağlayabilmek için kullanıyoruz. Bu bağlamda tarayıcınız gerektiğinde kişisel verileri Doubleclick’e aktarabilir. Veri işlemesinin yasal dayanağı DSGVO Madde 6 paragraf 1 f’dir. Meşru ilgimiz, İnternet sayfasının hatasız çalışmasıdır. Doubleclick AB-ABD Privacy Shield anlaşması çerçevesinde kendini sertifikalandırmıştır (karşılaştırma https://www.privacyshield.gov/list). Verilerin silinmesi, toplanmalarını gerektiren neden yerine geldikten sonra gerçekleşir. Aktarılan veriler ile ilgili işlemler konusundaki diğer bilgileri Doubleclick gizlilik politikası içerisinde bulabilirsiniz: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Verilerinizin Doubleclick tarafından işlenmesini, script kodunun tarayıcınız tarafından yürütülmesini deaktive ederek, tarayıcınızda bir Script Blocker kurarak (bunu www.noscript.net veya www.ghostery.com altında bulabilirsiniz) önleyebilirsiniz. Google Sayfamızda Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, USA şirketinin bir Web servisini kullanırız (bundan sonra: Google olarak anılacaktır) yüklenir. Bu verileri, web sitemizin tam işlevselliğini sağlayabilmek için kullanıyoruz. Bu bağlamda tarayıcınız gerektiğinde kişisel verileri Google’a aktarabilir. Veri işlemesinin yasal dayanağı DSGVO Madde 6 paragraf 1 f’dir. Meşru ilgimiz, İnternet sayfasının hatasız çalışmasıdır. Google, AB-ABD Privacy Shield anlaşması çerçevesinde kendini sertifikalandırmıştır (karşılaştırma https://www.privacyshield.gov/list). Verilerin silinmesi, toplanmalarını gerektiren neden yerine geldikten sonra gerçekleşir. Aktarılan veriler ile ilgili işlemler konusundaki diğer bilgileri Google gizlilik politikası içerisinde bulabilirsiniz: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Verilerinizin Google tarafından işlenmesini, script kodunun tarayıcınız tarafından yürütülmesini deaktive ederek, tarayıcınızda bir Script Blocker kurarak (bunu www.noscript.net veya www.ghostery.com altında bulabilirsiniz) önleyebilirsiniz. Google Video Sayfamızda Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, USA şirketinin bir Web servisini kullanırız (bundan sonra: Google Video olarak anılacaktır) yüklenir. Bu verileri, web sitemizin tam işlevselliğini sağlayabilmek için kullanıyoruz. Bu bağlamda tarayıcınız gerektiğinde kişisel verileri Google Video’ya aktarabilir. Veri işlemesinin yasal dayanağı DSGVO Madde 6 paragraf 1 f’dir. Meşru ilgimiz, İnternet sayfasının hatasız çalışmasıdır. Google Video, AB-ABD Privacy Shield anlaşması çerçevesinde kendini sertifikalandırmıştır (karşılaştırma https://www.privacyshield.gov/list). Verilerin silinmesi, toplanmalarını gerektiren neden yerine geldikten sonra gerçekleşir. Aktarılan veriler ile ilgili işlemler konusundaki diğer bilgileri Google Video gizlilik politikası içerisinde bulabilirsiniz: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Verilerinizin Google Video tarafından işlenmesini, script kodunun tarayıcınız tarafından yürütülmesini deaktive ederek, tarayıcınızda bir Script Blocker kurarak (bunu www.noscript.net veya www.ghostery.com altında bulabilirsiniz) önleyebilirsiniz. Googletagmanager.com Sayfamızda Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, USA şirketinin bir Web servisini kullanırız (bundan sonra: Googletagmanager.com olarak anılacaktır) yüklenir. Bu verileri, web sitemizin tam işlevselliğini sağlayabilmek için kullanıyoruz. Bu bağlamda tarayıcınız gerektiğinde kişisel verileri Googletagmanager.com’a aktarabilir. Veri işlemesinin yasal dayanağı DSGVO Madde 6 paragraf 1 f’dir. Meşru ilgimiz, İnternet sayfasının hatasız çalışmasıdır. Googletagmanager.com, AB-ABD Privacy Shield anlaşması çerçevesinde kendini sertifikalandırmıştır (karşılaştırma https://www.privacyshield.gov/list). Verilerin silinmesi, toplanmalarını gerektiren neden yerine geldikten sonra gerçekleşir. Aktarılan veriler ile ilgili işlemler konusundaki diğer bilgileri Googletagmanager.com gizlilik politikası içerisinde bulabilirsiniz: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Verilerinizin Googletagmanager.com tarafından işlenmesini, script kodunun tarayıcınız tarafından yürütülmesini deaktive ederek, tarayıcınızda bir Script Blocker kurarak (bunu www.noscript.net veya www.ghostery.com altında bulabilirsiniz) önleyebilirsiniz. Youtube Sayfamızda Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, USA şirketinin bir Web servisini kullanırız (bundan sonra: Youtube olarak anılacaktır) yüklenir. Bu verileri, web sitemizin tam işlevselliğini sağlayabilmek için kullanıyoruz. Bu bağlamda tarayıcınız gerektiğinde kişisel verileri Youtube’a aktarabilir. Veri işlemesinin yasal dayanağı DSGVO Madde 6 paragraf 1 f’dir. Meşru ilgimiz, İnternet sayfasının hatasız çalışmasıdır. Youtube, AB-ABD Privacy Shield anlaşması çerçevesinde kendini sertifikalandırmıştır (karşılaştırma https://www.privacyshield.gov/list). Verilerin silinmesi, toplanmalarını gerektiren neden yerine geldikten sonra gerçekleşir. Aktarılan veriler ile ilgili işlemler konusundaki diğer bilgileri Youtube gizlilik politikası içerisinde bulabilirsiniz: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Verilerinizin Youtube tarafından işlenmesini, script kodunun tarayıcınız tarafından yürütülmesini deaktive ederek, tarayıcınızda bir Script Blocker kurarak (bunu www.noscript.net veya www.ghostery.com altında bulabilirsiniz) önleyebilirsiniz. ytimg Sayfamızda Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, USA şirketinin bir Web servisini kullanırız (bundan sonra ytimg olarak anılacaktır) yüklenir. Bu verileri, web sitemizin tam işlevselliğini sağlayabilmek için kullanıyoruz. Bu bağlamda tarayıcınız gerektiğinde kişisel verileri ytimg’e aktarabilir. Veri işlemesinin yasal dayanağı DSGVO Madde 6 paragraf 1 f’dir. Meşru ilgimiz, İnternet sayfasının hatasız çalışmasıdır. ytimg, AB-ABD Privacy Shield anlaşması çerçevesinde kendini sertifikalandırmıştır (karşılaştırma https://www.privacyshield.gov/list). Verilerin silinmesi, toplanmalarını gerektiren neden yerine geldikten sonra gerçekleşir. Aktarılan veriler ile ilgili işlemler konusundaki diğer bilgileri ytimg gizlilik politikası içerisinde bulabilirsiniz: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Verilerinizin ytimg tarafından işlenmesini, script kodunun tarayıcınız tarafından yürütülmesini deaktive ederek, tarayıcınızda bir Script Blocker kurarak (bunu www.noscript.net veya www.ghostery.com altındabulabilirsiniz) önleyebilirsiniz ■ Çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirme Kişisel verilerin işlenme kapsamı Değişik sayfalarda, Web sitemizin belirli fonksiyonlarını etkinleştirebilmek için çerezler kullanıyoruz. 'Çerezler', tarayıcınızın bilgisayarınızda saklayabileceği küçük metin dosyalarıdır. Bu metin dosyaları, tarayıcının yeniden web sitemize eriştiğinde açıkça tanınmasını mümkün kılan karakteristik bir karakter dizisi içerir. Bir çerez dosyasının kayıt işlemine aynı zamanda 'çerez koymak' denir. Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı Madde 6 Paragraf 1 f DSGVO. Meşru ilgimiz, internet sayfamızın tam fonksiyon kabiliyetinin sağlanması, kullanılabilirliğin arttırılması ve bireysel bir müşteri yaklaşımının sağlanmasıdır. Bireysel site ziyaretçilerinin, çerez teknolojimiz ile tespit edilmesi, ancak site ziyaretçisinin daha önceden ayrı bir izinle ilgili kişisel verilerini bırakmış olması durumunda mümkündür. Veri işlenmesinin amacı Çerezler web sitemiz tarafından, internet sitemizin tam işlevselliğini sağlamak ve kullanılabilirliği iyileştirmek için konur. Çerez teknolojisi bize ayrıca bireysel ziyaretçileri takma adlarla, örn. bireysel herhangi bir ID ile yeniden tanımaya imkan sunar, böylece kişisel hizmetler sunabiliriz. Saklama süresi Çerezlerimizin kaydı tarayıcınızdan silinene kadar sürer veya eğer bir oturum çerezi ise, oturum sonlana kadardır. İtiraz ve silme imkanı Tarayıcınızı kendi isteğinize göre, çerezlerin konulmasını genel olarak engelleyecek, sadece bilgilendirilerek durumdan duruma göre çerezleri kabul etmek üzere: veya çerezlerin kabul edilmesini genel olarak onaylayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler değişik amaçlar için kullanılabilir, örn bilgisayarınızın daha önceden bizim internet sunumu ile bağlantıya girdiğini (sürekli çerez) tanımak için veya son görüntülenen sunumları kaydetmek (oturum çerezleri) için. Biz çerezleri size arttırılmış bir kullanıcı konforu sağlamak için kullanıyoruz. Konfor fonksiyonlarımızı kullanabilmeniz için, bizim web sunumlarımız için çerezleri kabul etmenizi öneririz. İtiraz ve silme imkanları, bu gizlilik politikasında aşağıda sıralanan genel veri gizliliği yasalarına göre İtiraz ve silme imkanlarına dayanır. ■ Veri güvenliği ve gizlilik, E-Posta üzerinden iletişim Kişisel verileriniz teknik ve organizasyonel önlemler ile toplanırken, kaydedilirken ve kullanılırken üçüncü kişilerin erişimine karşı korunur. Şifresiz bir E-Posta iletişiminde tam veri güvenliği BT Sistemlerimize olan aktarım yolunda garanti edilemez, bu nedenle yüksek gizlilik gerektiren bilgiler için şifreli bir iletişimi veya posta yolunu tavsiye ederiz. Otomatik E-Posta arşivlemesi Kişisel verilerin işlenme kapsamı E-Posta sistemimizin otomatik bir arşivleme işlevine sahip olduğu hakkında sizi açıkça bilgilendiririz. Tüm gelen ve giden E-Postalar böylece denetlenebilir bir şekilde dijital olarak arşivlenir. Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı Madde 6 Paragraf 1 f DSGVO. Meşru ilgimiz, vergi kanunları ve ticaret kanununun ön gördüğü gereksinimlerin dikkate alınmasıdır (örn. madde 146, 147 AO). Veri işlenmesinin amacı Arşivlemenin amacı vergi hukuku ve ticaret hukuku yönergelerine uyulması amacı iledir (örn Madde 146, 146 AO). Saklama süresi E-Posta iletişimimizin kayıt süresi, vergi hukuku ve ticaret hukukunun ön gördüğü saklama sürelerinin sona ermesine kadardır. Saklama süresi 10 yıla kadar olabilir. İtiraz ve silme imkanı E-Posta arşivleme sistemimiz konusundaki sorularınız için lütfen veri gizliliği görevlimiz ile irtibata geçiniz. Bunun haricinde, başvuru belgelerini sadece PDF formatında dikkate aldığımızı bildirmek isteriz. Sıkıştırılmış (WinZip, WinRAR, 7Zip, vs.) dosyalar güvenlik sistemimiz tarafından filtrelenir ve iletilmez. Word ve diğer belge formatındaki başvuruları dikkate almayız ve okumadan sileriz. E-Posta yolu ile şifresiz olarak iletilen başvuru belgelerinin duruma göre BT sistemlerimize ulaşmadan önce üçüncü kişiler tarafından açılabileceğini lütfen dikkate alınız. Şifrelenmemiş başvuru E-Postalarını aynı şekilde şifrelenmemiş olarak cevaplayabileceğimizi var sayarız. Eğer bunu istemezseniz, lütfen başvuru E-Postanızda bize bu konuda bilgi verin. ■ Onayın iptali - Veri bilgisi ve değişiklik istekleri - verilerin silinmesi bloke edilmesi Federal veri koruma yasasına istinaden kayıtlı verileriniz hakkında ücretsiz bilgilendirme hakkınız vardır ayrıca gerektiğinde bu verilerin düzeltilmesi, bloke edilmesi veya silinmesi hakkına sahipsiniz. Verileriniz, eğer buna yasal düzenlemeler engel teşkil etmezse, tarafımızca ilk başvurunuzda silinir. Dolayısı ile verilerinizi kullanma konusunda bize vermiş olduğunuz izni her an geri alabilirsiniz. Verileriniz hakkında bilgi, silme ve düzeltme isteklerinizi ve memnuniyetle önerilerinizi de her zaman aşağıdaki adrese iletebilirsiniz: Hankook Tire Europe GmbH Siemensstraße 14 63263 Neu-Isenburg E-Posta: hankook@hankooktire.com.tr Faks: +90(0)-212-777-9243 ■ DSGVO I Madde 77’ye istinaden denetleme makamına şikayet Verilerinizin sayfamızda yasalara aykırı biçimde işlendiğine dair kuşkunuz varsa tabii ki her an bu sorunun yasal çözümünü sağlayabilirsiniz. Bundan bağımsız olarak, bir denetleme kurumuna baş vurma imkanınız da vardır. Şikayet hakkınız, ikamet ettiğiniz AB üyesi ülkede, iş yerinizde ve/veya varsayılan ihlalin olduğu yerdedir, bunun anlamı, başvuracağınız denetleme makamını yukarıda sıralanmış yerlerden birinden seçebilirsiniz. Şikayetin sunulduğu denetleme makamı, bunun sonrasında sizi, girişinizin durumu ve DSGVO madde 78’e istinaden yargı yolu imkanı dahil olmak üzere, sonuçları hakkında bilgilendirir